Informacje RODO - MediaAlt Krzysztof Gimzicki

"Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki."
                        Angela Carter
Przejdź do treści
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa MediaAlt Krzysztof Gimzicki mająca siedzibę przy ul. Zagrzebskiej 3, 51-206 Wrocław.
2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez FHU MediaAlt Krzysztof Gimzicki tylko i wyłącznie w celach korespondencyjnych i w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnego zamówienia.
3. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania - czyli do momentu realizacji Państwa zamówienia lub prowadzenia niezbędnej korespondencji.
4. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych lub ich przenoszenia.
5. W każdym momencie mogą Państwo odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także zażądać, by wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać poprzez kontakt mailowy pod adresem alicja@skorpion.wroclaw.pl.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wróć do spisu treści